Podążać za Bożym celem – Jacek L.

Spotkanie niedzielne 13.11.2022