Głupie kazanie??? – pastor T. Pilch

Spotkanie niedzielne 27.11.2022