Trzech świadków cz. 2 – pastor T. Pilch

Spotkanie niedzielne 04.04.2021