Proklamacja w modlitwie

Wywyższać Cię będę Boże mój i Królu
I błogosławić imieniu Twemu na wieki
Co dzień błogosławić Cię będę
I wysławiać imię Twoje na wieki
Głosić będę wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje
Będę błogosławić Cię w każdym czasie
Chwała Twoja niech będzie zawsze na ustach moich.
Bo kogóż innego mam w niebie jeśli nie Ciebie?
I na ziemi w nikim innym nie maam upodobania.
Wskaż mi panie drogę swoją,
Bym postępował w prawdzie Twojej.
Spraw by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twojego.
Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mnie Boże,
nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego!
Okaż cudowną łaskę swoją
Zbawco tych, którzy szukają schronienia
Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje,
A westchnienie moje nie jest zakryte przed Tobą.
Wiele cudów uczyniłeś Panie Boże mój
A w zamysłach Twoich wobec nas, nikt Ci nie dorówna
Badaj mnie Boże i poznaj serce moje
I zobacz czy nie kroczę drogą zagłady
A prowadź mnie drogą odwieczną.
Serce czyste stwórz we mnie o Boże,
A ducha prawego odnów we mnie.
Przywróć mi radość z wybawienia Twego
I wesprzyj mnie duchem ochoczym
Tyś panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą.
Przestępców będę nauczał dróg Twoich
i grzesznicy nawrócą się do Ciebie.
Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie,
A zniewagi urągających Tobie spadły na mnie
Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich
By nie zachwiały się nogi moje.
Postaw straż przed ustami moimi i pilnuj drzwi warg moich
Niech znajdą upodobanie słowa ust moich
I myśli serca mego u Ciebie Boże,
Opoko moja i odkupicielu mój!
Przymierze wieczne zawarłeś ze mną.
Pod każdym względem uożone i zabezpieczone.
Czyżbyś nie miał rozwinąć wszystkiego
Co dotyczy zbawienia mojego i
co jest życzeniem moim?
Przecież Ty jesteś moją pochodnią Panie,
Rozjaśniasz ciemność moją.
Dzięki Tobie przesoczę mur.
Jesteś doskonały w swoim postępowaniu
któż jest Bogiem oprócz Ciebie Panie
I któż skałą oprócz Ciebie Jezu
Ty żyjesz, błogosławiona jest opoka moja,
Wywyższony niech będzie Jezus Chrystus
skała zbawienia mojego.