“I będzie głoszona TA Ewangelia”

Spotkanie niedzielne 24.05.2020