Duch Poznania i Bojaźni Bożej – pastor T. Pilch

Spotkanie niedzielne 29. 01.2023