Świadoma zależność od Boga – pastor T. Pilch

Spotkanie niedzielne 09.10.2022