Jedność z Duchem Świętym – pastor T. Pilch

Spotkanie niedzielne 23.08.2020