Czym jest uwielbienie Boga? – pastor T. Pilch

Spotkanie niedzielne 06.09.2020